• KH 36 (02/03/2023) - Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đế án nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường trên địa bàn huyện Trà Bồng
  • Qđ 36/QĐ-GDĐT (22/03/2023) - phân công nhiệm vụ công chức cơ quan
  • Chương trình công tác năm 2023 ngành giáo dục và đào tạo (03/02/2023) - Chương trình công tác năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo
  • NGHỊ QUYẾT 27/NQ-HĐND NGÀY 16/11/2021 (16/02/2023) - NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG
  • NQ 26 SẮP XẾP ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC (16/02/2023) - NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
PHÒNG gd&đt TỔ CHỨC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS SƠN TRÀ

PHÒNG gd&đt TỔ CHỨC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS SƠN TRÀ

Lượt xem:

Thục hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên môn tại TrườngPTDTBT TH&THCS SƠN TRÀ, TỪ NGÀY 23-24/02/2023, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, dạy học, cảnh quan môi trường tại đơn vị, [...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng [...]