PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỐI HỢP VỚI BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2023 CHO ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NGÀNH GIÁO DỤC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỐI HỢP VỚI BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2023 CHO ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Từ ngày 14-8 đến ngày 19-8-2023, Tất cả CB, GV, NV ngành giáo dục tham gia bồi dưỡng chính trị hè, chia thành 03 lớp, học viên sẽ được cung cấp những vấn đề về chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục. [...]
CÔNG ĐOÀN PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-20282022-

CÔNG ĐOÀN PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-20282022-

Lượt xem:

Ngày 01/3/2023, Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, tham dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Thị Thu Hương, bí thư chi bộ, Trưởng phòng GD&ĐT. 7/7 đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, thông qua N ghị quyết Đại hội. [...]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC BÁO NGÀNH QUÝ 1/2023

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC BÁO NGÀNH QUÝ 1/2023

Lượt xem:

Ngày 16/01/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực báo ngành quý 1/2023, thăm dự có đồng chí Đỗ Đình Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT, các đồng chí là Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, công chức, viên chức quản lý các đơn vị trường học trong huyện. [...]
PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC CƠ QUAN NĂM 2023

PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC CƠ QUAN NĂM 2023

Lượt xem:

[...]