Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/CT-GD ĐT ngày 03/02/2023 Công văn, Chương trình công tác năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017