Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
99/KH-GD ĐT 27/03/2023 Kế hoạch, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn năm học 2022-2023
36/KH-GD ĐT 02/02/2023 02/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đế án nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường trên địa bàn huyện Trà Bồng