Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
36 22/03/2023 Quyết định, phân công nhiệm vụ công chức cơ quan
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020