Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ 1188 14/08/2023 Quyết định, KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 23-24
44/QĐ-GD ĐT 27/03/2023 Quyết định, Quyết định thành lập tổ báo cáo viên tập huấn năm học 2022-2023
36 22/03/2023 Quyết định, phân công nhiệm vụ công chức cơ quan
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020