Tổ Toán , Tiếng việt tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 2 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05-06/3/2024 tại Trường TH Trà Phong Tổ nghiệp vụ Môn Toán, Tiếng Việt tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 2 năm học 2023-2024, Nội dung sinh hoạt áp dụng giáo dục Stem trong môn toán, học sinh tham gia tích cực hào hứng, qua tiết dạy tổ chia sẻ nhiều ý kiến hay, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn.