Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
36 22/03/2023 Quyết định, phân công nhiệm vụ công chức cơ quan
36/KH-GD ĐT 02/02/2023 02/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đế án nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường trên địa bàn huyện Trà Bồng
26/NQ-HĐND NGÀY 16/11/2021 16/02/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
NQ 27 16/02/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG
02/CT-GD ĐT ngày 03/02/2023 Công văn, Chương trình công tác năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên