Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/NQ-HĐND NGÀY 16/11/2021 16/02/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
NQ 27 16/02/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG